กระเพาะอาหาร หมายถึง โรคที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น หรือมีการอักเสบของเยื่อกระเพาะอาหาร ถึงแม้ว่าคนที่เป็นโรคนี้แล้วจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ส่วนมากมักจะเป็นเรื้อรัง ถ้าไม่รักษาหรือปฏิบัติตัวให้ถูกต้องจะมีอาการเป็น ๆ หาย

ผู้ที่ดื่มสุรา มักจะพบว่าตนเองมีอาการปวด แสบ จุกท้องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดื่มอย่างเรื้อรัง และดื่มขณะท้องว่าง อาการดังกล่าวเกิดเนื่องจาก แอลกอฮอล์ส่วนมากจะไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในทันที แต่จะถูกดูดซึมเข้าสู่บริเวณลำไส้เล็ก แล้วจึงเข้าสู่กระแสเลือด ในช่วงที่แอลกอฮอล์อยู่ในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก จะทำให้ความเป็นกรดของ อวัยวะทั้งสองเพิ่มมากขึ้น ทำให้เนื้อเยื่อบุชั้นบนสุด ซึ่งเป็นชั้นที่ปกป้องกระเพาะอาหารจากการย่อยของกรดถูกทำลาย ทำให้กรดในกระเพาะไปทำลายเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆที่อยู่ลึกเข้าไปของกระเพาะอาหาร เกิดเป็นอาการปวดแสบ ปวดร้อน และเกิดการอักเสบที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นจนกลายเป็นโรคกระเพาะในที่สุด

การเกิดโรคกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่ดื่มสุรา​ พบได้ทั้งแบบเรื้อรัง และเฉียบพลัน อาการที่พบได้ทั่วไปในรายที่มีโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน คือมีความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณท้องช่วงบน บางครั้งพบว่า มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ส่วนโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง ผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องตื้อๆ มีความอยากอาหารลดลง ในรายที่เป็นมากอาจมีเลือดออกในกระเพาะ และกลายเป็นแผลในกระเพาะเรื้อรังต่อไป

นอกจากนี้การดื่มสุรายังมีโทษต่อทั้งระบบประสาท สมอง หัวใจ สูญเสียการทรงตัว ความทรงจำ กระเพาะปัสสาวะบวม ตับอ่อนอักเสบ ตับแข็ง นำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งตับ​ เเละส่งผลเสียต่อสังคม เพราะการดื่มสุราจะออกฤทธิ์กดระบบประสาท ทำให้การตัดสินใจบกพร่อง และก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อตัวเองและคนรอบข้าง การไม่ดื่มสุราจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ในกรณีของคนไข้ หากเลิกสุราได้ก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

🙏 ขอขอบคุณ​ข้อมูล​จาก​ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​สุราค่ะ