โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease; GERD)เป็นโรคเรื้อรังในระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยในคนไทย  โดยเป็นโรคที่มีผลรบกวนความสุขในการดำรงชีวิต และทำให้คุณภาพชีวิตต่ำลง การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันต้องถูกรบกวนด้วยอาการปวดท้อง แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน ฯลฯ

โรคกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก จุกแน่นหน้าอกคล้ายกับอาหารไม่ย่อย เรอบ่อย อาจจะรู้สึกเหมือนมีน้ำรสขมหรือรสเปรี้ยวไหลย้อนขึ้นมาทางปาก หรือเกิดการขย้อนอาหารจนรบกวนชีวิตประจำวันได้ โรคกรดไหลย้อนสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้ใหญ่

โรคกรดไหลย้อนเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

  1. ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหาร ที่ทำหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารหย่อนทำให้มีความดันของหูรูดต่ำหรือเปิดบ่อยกว่าในคนปกติ ความผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และยาบางชนิด เช่น ยาบรรเทาโรคหอบหืดบางชนิด
  2. ความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหาร ทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปเคลื่อนที่ไปสู่กระเพาะอาหารช้า หรืออาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ
  3. ความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติ ทำให้เพิ่มโอกาสการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารมากขึ้น โดยอาหารประเภทไขมันสูงและช็อกโกแลตจะทำให้กระเพาะอาหารบีบตัวลดลง
  4. การมีกรดเกินในกระเพาะอาหาร การมีกรดมากเกินไปในกระเพาะอาหารทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะ และอาจเกิดการไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารทำให้เกิดการกัดกร่อนและระคายเคืองหลอดอาหารตามมาด้วย

การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญในการลดความรุนแรงของโรค นอกจากนี้แล้วการรับประทานยายับยั้งการหลั่งกรดตามแพทย์สั่งก็สามารถช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ยามักทำให้มีผลข้างเคียงต่าง ๆ ตามมา อีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้โดยไม่ต้องใช้ยา คือ การรับประทานกล้วยดิบ ซึ่งมีงานวิจัยพบว่าสามารถช่วยลดอาการของโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารได้จากความเป็นด่างของตัวกล้วยดิบ การรับประทานกล้วยดิบคงจะเป็นเรื่องที่ยาก การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประโยชน์ ผงกล้วยน้ำว้าดิบตราน้ำว้า ก็เป็นเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนค่ะ

 

สนใจ เครื่องดื่มกล้วยน้ำว้าดิบ ชนิดผง ตราน้ำว้า เพิ่มเติม 

 

ผงกล้วยน้ำว้าดิบ ตราน้ำว้า

 

add-friend-buttom-namwah

 

เอกสารอ้างอิง
  1. https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2017/foods-help-acid-reflux-fd.html. Access online: 4 May 2020.
  2. https://www.aboutgerd.org/diet-lifestyle-changes/diet-changes-for-gerd.html. Access online: 4 May 2020.
  3. https://www.everydayhealth.com/gerd-pictures/low-acid-foods-to-add-to-your-reflux-diet.aspx. Access online: 4 May 2020.
  4. https://www.healthcentral.com/slideshow/6-foods-can-ease-acid-reflux. Access online: 4 May 2020.