โพแทสเซียม ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของของหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการควบคุมความดันโลหิต แม้ว่าแร่ธาตุโพแทสเซียมจะมีความสำคัญต่อร่างกาย แต่ก็พบว่าคนส่วนใหญ่ได้รับโพแทสเซียมจากอาหารในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย วันนี้ทางทีมงานจะมา แนะนำวิธีง่าย ๆ ในการเสริมโพแทสเซียมให้กับร่างกายกันค่ะ

กล้วยเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นในการควบคุมสมดุลของความดันโลหิตและ ช่วยให้ทำงานของหัวใจเป็นปกติ กล้วยขนาดกลางหนึ่งผลมีปริมาณโพแทสเซียมมากกว่า 400 มิลลิกรัม จึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ นอกจากนี้ กล้วยยังมีแร่ธาตุแมกนีเซียมในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งมีความสาคัญต่อการทำงานของหัวใจอีกด้วย จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ได้รับแร่ธาตุโพแทสเซียมในปริมาณที่เพียงพอมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจลดลงถึง 27% นอกจากนี้ กล้วยยังเป็นแหล่งที่ดีของไฟเบอร์ ประมาณ 1 ใน 3 ของใยอาหารในกล้วย เป็นเส้นใยที่สามารถละลายน้ำได ้(ประมาณ 1 กรัม ต่อกล้วย 1 ผล) เส้นใยที่ละลายน้ำช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ทำให้การบริโภคกล้วยตามปกติเป็น อีกวิธีการหนึ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้

ข้อมลูข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งพบว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่อดุมไปด้วย โพแทสเซียม แมกนีเซียม และเส้นใยในปริมาณสูงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ลดลง โดยระบบประกันสขุภาพของประเทศอังกฤษ (National Health Service; NHS) แนะนำว่าให้รับประทาน กล้วยวันละ 2 ลูก จะได้ปริมาณโพแทสเซียมสูงถึง 1 ใน 4 ของโพแทสเซียมที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารอื่น ๆ ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการรับประทานกล้วย สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยชื่นชอบการ รับประทานกลว้ย คือ การรับประทาน ผงกล้วยดิบ ตรา “น้ำว้า” อุดมไปด้วยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และใยอาหารในปริมาณสูงสามารถชงน้ำดื่มได้ง่าย จึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โดยธรรมชาติ จึง อยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมารับประทาน เครื่องดื่ม กล้วยน้ำว้าดิบ ชนิดผง ตรา “น้ำว้า” เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคหัวใจกันค่ะ

 

สนใจ เครื่องดื่มกล้วยน้ำว้าดิบ ชนิดผง ตราน้ำว้า เพิ่มเติม 

สนใจสั่งซื้อ ผงกล้วยดิบ ตราน้ำว้า คลิ๊ก!!!

      add-friend-buttom-namwah 


เอกสารอ้างอิง 

1. https://www.independent.co.uk/life-style/bananas-prevent-heart-attacks-strokes-eatregularly-study-potassium-rich-foods-a7986256.html. 6 October 2017. 
2. https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-bananas#section5. 18 October 2018.