โรคกรดไหลย้อน เป็นอีกหนึ่งโรคที่ถูกกระตุ้นให้เกิดอาการจากบุหรี่ได้ โดยเฉพาะอาการแสบร้อนกลางหน้าอก ซึ่งมีสาเหตุที่ทำให้เกิดได้ ดังนี้

  1. การสูบบุหรี่ทำให้ผลิตน้ำลายได้น้อยลง ทำให้รู้สึกปากแห้ง น้ำลายข้นหนืด โดยปกติน้ำลายจะเป็นตัวเคลือบหลอดอาหารช่วยลดความเป็นกรดที่ย้อนขึ้นมาจากกระเพาะได้ แต่ในคนที่สูบบุหรี่จะมีน้ำลายน้อยลง ทำให้เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อน หลอดอาหารจะระคายเคืองได้ง่ายและเมื่อเกิดแผลแล้วมักหายยากด้วย
  2. การสูบบุหรี่กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร การหลั่งกรดในปริมาณที่มากเกินไปสามารถทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้
  3. การสูบบุหรี่ทำให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายอ่อนแรงและคลายตัว​ กล้ามเนื้อหูรูดนี้ตั้งอยู่ระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะ หากหูรูดมีการคลายตัวผิดปกติแล้ว จะทำให้เกิดการไหลย้อนของกรดและอาหารจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารได้
  4. การสูบบุหรี่ทำให้กรดในกระเพาะมีความรุนแรงมากขึ้น​ เนื่องจากบุหรี่จะกระตุ้นให้เกลือน้ำดีจากลำไส้เล็กไหลเข้าสู่กระเพาะอาหาร อาจทำให้เนื้อเยื่อกระเพาะ หลอดอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นถูกทำลายได้ง่ายขึ้น
  5. การสูบบุหรี่ทำลายหลอดอาหารได้โดยตรง
  6. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากขึ้นด้วย
  7. การสูบบุหรี่ทำให้ย่อยอาหารช้าลง เพราะบุหรี่ไปยับยั้งการหลั่งกรดที่สำคัญของกระเพาะ รวมถึงทำให้หลอดเลือดที่กระเพาะและลำไส้เล็กตีบแคบลง ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี ส่งผลต่อการย่อยอาหาร อาหารจึงค้างอยู่ในกระเพาะนานขึ้น เกิดอาการกรดไหลย้อนตามมาทีหลังได้

ผลของการสูบบุหรี่ต่อระบบทางเดินอาหาร
กลไกลการย่อยอาหารเริ่มตั้งแต่ปากจนถึงลำไส้ใหญ่ ซึ่งบุหรี่ก็มีผลต่ออวัยวะเกือบทุกส่วนในร่างกาย ทำให้การทำงานของระบบต่างๆ ผิดปกติไป เริ่มตั้งแต่ช่องปาก น้ำลายเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยย่อยอาหาร ที่สำคัญช่วยคลือบหลอดอาหารป้องกันการระเคืองจากกรดในกระเพาะ แต่เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปจะทำให้น้ำลายน้อยลง หลอดอาหารก็ถูกกัดจากกรดได้ง่ายขึ้น เมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะ บุหรี่ก็ไปยับยั้งการหลั่งกรดสำคัญที่ช่วยย่อยอาหาร ทำให้อาหารไม่ย่อย เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อตามมา แต่ในทางตรงข้ามบุหรี่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้มีการหลั่งกรดมากขึ้น ล้นขึ้นไปที่หลอดอาหาร เกิดอาการแสบร้อนกลางอกได้ นอกจากนั้นบุหรี่ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วย ซึ่งสารนิโคตินในบุหรี่ทำให้หลอดเลือดที่เลี้ยงเยี่อบุกระเพาะและลำไส้ตีบแคบลง เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี ทำให้แผลกระเพาะอาหารหายช้าได้

ขอ​ขอบคุณ​ข้อมูล​จาก​ honestdocs ค่ะ