#แชร์สักนิด น่ากลัวกว่าที่คิด อันตรายจากสารพิษในสินค้าเกษตรกรรมที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี
.
หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า อันตรายจากสารพิษปนเปื้อนจากสินค้าเกษตรกรรมนั้นมีความน่ากลัวมาก และสามารถสะสมได้ในร่างกายของเรา และส่งผลร้ายในระยะยาว แต่รู้หรือไม่ว่า สารพิษปนเปื้อนในสินค้าเกษตรกรรม สามารถส่งผลร้ายแรงได้ถึงขนาดไหน บทความนี้ NAMWAH จะพาไปดูที่เด่น ๆ และใช้งานกันมากในเมืองไทยกัน
.
1. สารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) เป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกหนึ่งชนิด ที่ส่งผลต่อความความผิดปกติของสมองทารกในครรภ์ สารเคมีดังกล่าวส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทำให้มีอาการสมาธิสั้น ไปจนถึงปัญหาด้านความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราการเป็นมะเร็งลำไส้ได้
.
2. ไกลโฟเซต (Glyphosate) ก็เป็นสารเคมีอีกหนึ่งชนิดที่มีความอันตรายมาก โดยในปี 2558 สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติภายใต้องค์การอนามัยโลก ได้เผยแพร่รายงานให้ไกลโฟเซตเป็น “สารที่น่าจะก่อมะเร็ง” ในมนุษย์ เนื่องจากมีหลักฐานเพียงพอว่าก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง อีกทั้งไกลโฟเซตสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น เช่น เบาหวาน อัลไซเมอร์ โรคอ้วน
.
3. พาราควอต (Paraquat) เป็นสารพิษที่ไม่เพียงส่งผลต่อเกษตรกร แต่สามารถส่งผลกระทบต่อเรา ๆ ได้ โดยงานวิจัยพบว่ามีการปนเปื้อนสารพาราควอตในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด และปลาที่จับจากแม่น้ำ ส่งผลให้เกิดการตกค้างในพืชผัก และปลาในแหล่งน้ำ พาราควอตมีพิษเฉียบพลันสูง และยังไม่มียาถอนพิษ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคพาร์กินสัน มีผลต่อระบบประสาทสัมพันธ์ กับโรคเนื้อเน่าหนังเน่าในพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อมีการดูดซึมผ่านผิวหนังทำให้เป็นพิษถึงตาย ซึ่งตอนนี้มีมากถึง 48 ประเทศที่ยกเลิกใช้แล้ว และมีการจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด
.
ยังมีสารพิษอื่น ๆ อีกมากมายที่พบว่าถ้าหากมีการปนเปื้อนในสินค้าเกษตรกรรมจะสามารถส่งผลที่ร้ายแรงให้เกิดกับตัวเราได้ ดังนั้นแล้ว การที่เราจะบริโภคสินค้าเกษตรอะไรก็แล้วแต่ ควรเช็กว่าปลอดสารเคมีหรือไม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา และคนที่เรารัก !
.
ปล. NAMWAH เป็นสินค้าที่ทำมาจากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมี 100% ทำให้มั่นใจได้ว่า คุณจะปลอดภัยจากโรคภัยที่กล่าวไปด้านบนอย่างแน่นอน !!