รู้หรือไม่?…กรดไหลย้อนทารกก็เป็นได้

2021-10-15T09:40:53+07:00

หลาย ๆ คนอาจไม่ทราบว่าโรคกรดไหลย้อนสามารถเกิดขึ้นกับทารกได้ พบว่าทารก 100 คน เป็นกรดไหลย้อนได้มากถึง 25 คน หรือสูงถึง 25% ของทารกทั้งหมด  แต่หลังจากอายุ 10 เดือนไปแล้ว โอกาสของการเป็นกรดไหลย้อนจะลดลง กรดไหลย้อนในทารกเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พ่อแม่ควรให้ความสนใจเพื่อใช้ในการสังเกตอาการของลูก ๆ และรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว   อาการกรดไหลย้อนในทารก อาการกรดไหลย้อนในทารกจะทำให้ทารกมีอาการไม่สบายตัว งอแง คลื่นไส้ กระสับกระส่ายทุกครั้งที่กินนม มีการแหวะนมบ่อย ๆ และอาเจียนนมออกมาหลังจากกินนม หรือเกิดอาการสะอึก และถ้าอาเจียนออกมาแล้วแต่ไหลกลับไปไม่ถูกจังหวะ ลูกอาจมีอาการไอร่วมด้วย น้ำหนักไม่ค่อยขึ้นในช่วง 1 เดือนที่มีอาการ