อันตรายจากสารพิษในสินค้าเกษตรกรรมที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี

2019-10-09T00:53:51+07:00

#แชร์สักนิด น่ากลัวกว่าที่คิด อันตรายจากสารพิษในสินค้าเกษตรกรรมที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี . หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า อันตรายจากสารพิษปนเปื้อนจากสินค้าเกษตรกรรมนั้นมีความน่ากลัวมาก และสามารถสะสมได้ในร่างกายของเรา และส่งผลร้ายในระยะยาว แต่รู้หรือไม่ว่า สารพิษปนเปื้อนในสินค้าเกษตรกรรม สามารถส่งผลร้ายแรงได้ถึงขนาดไหน บทความนี้ NAMWAH จะพาไปดูที่เด่น ๆ และใช้งานกันมากในเมืองไทยกัน . 1. สารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) เป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกหนึ่งชนิด ที่ส่งผลต่อความความผิดปกติของสมองทารกในครรภ์ สารเคมีดังกล่าวส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทำให้มีอาการสมาธิสั้น ไปจนถึงปัญหาด้านความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ . 2. ไกลโฟเซต (Glyphosate) ก็เป็นสารเคมีอีกหนึ่งชนิดที่มีความอันตรายมาก โดยในปี 2558 สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติภายใต้องค์การอนามัยโลก ได้เผยแพร่รายงานให้ไกลโฟเซตเป็น “สารที่น่าจะก่อมะเร็ง”