สีปัสสาวะ บอกโรคได้⁉

2019-08-13T02:18:03+07:00

ปัสสาวะ คือ ของเสียที่ไตกรองออกมาจากเลือด สามารถช่วยบอกโรคได้หลายชนิด โดยสีปัสสาวะ แต่ละสี จะบ่งบอกโรคอะไรได้บ้าง มาดูกันค่ะ ✔️ สีของปัสสาวะปกติ 1. สีเหลือง (Yellow) หรือสีเหลืองอ่อน (Pale yellow) คือ ปัสสาวะปกติ โดยโทนสีของน้ำปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ดื่ม ถ้าดื่มน้ำน้อยสีปัสสาวะจะออกไปทางเข้ม แต่ถ้าดื่มน้ำมากสีปัสสาวะก็จะออกไปทางใส 2. สีใส หรือไม่มีสี (Colorless) พบได้ในผู้ที่ดื่มน้ำมาก ✖️ สีของปัสสาวะที่ผิดปกติ 3. สีเหลือง​เข้ม​เหมือนสีชา (Dark yellow) ดื่มน้ำน้อยหรือจากภาวะขาดน้ำ 4. สีเหลือง​เข้มเหมือนขมิ้น​หรือสีเหลืองอำพัน​ (Dark amber)